Pentru informatii detaliate despre celalalte programe confintate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

« Anunturi

Achizitii de produse si servicii


ANUNT PUBLICITAR 

ACHIZITIE DE DISPOZITIVE DE STOCARE CU MEMORIE FLASH

_____________________________________________________________________________________

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi aplicării criteriului de atribuire la ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru servicii tipografice şi conexe(cod CPV 79800000-2) publicată în SEAP (www.e-licitatii.ro) în data de 06.05.2011 la proiectul POSDRU/97/6.3/S/64240 „ProFeminAntrep – Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat” a fost declarată câştigătoare oferta prezentată de S.C. Just Create S.R.L., cu sediul in Bucureşti, Str. Vasile Stroescu, nr. 46, Apt. 2, sector 2 având CUI 23910790 şi înregistrată la RC sub nr. J 40/8750/20.05.2008.
Contractul încheiat cu această firmă pentru perioada 6 iulie 2011- 30 septembrie 2013 este de 301.232 lei, echivalentul a 70.549,44 eur la cursul de 4,2698 lei/eur valabil la data aprobării Listei achiziţiilor publice.

Responsabil financiar: Nica Dumitru, Expert studii juridice: Făinişi Florin, Preşedinte Comisie achiziţii: Băluţă Aurelian Virgil, Manager proiect: Conf.univ.dr. Andronie Maria

_____________________________________________________________________________________ 

COMUNICARE 
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului audit financiar extern

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi aplicării criteriului de atribuire la ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru servicii de audit financiar extern ( cod CPV 79212100-4) la proiectul POSDRU/97/6.3/S/64240„ProFeminAntrep – Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat” a fost declarată câştigătoare oferta prezentată de SC Mihaela Purendea Consultco SRL cu sediul în Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 327, bl.12, sc.B, ap.52, sector 1, număr de înmatriculare J40/1789/2009, cod fiscal 25095120, autorizaţie CAFR numărul 879/2009.
Contractul încheiat cu această firmă pentru durata întregului proiect este de 59.777 lei, echivalentul a 14.000 eur la cursul de 4,2698 lei/eur valabil la data aprobării Listei achiziţiilor publice.

Responsabil financiar, Expert studii juridice, Preşedinte Comisie achiziţii
Nica Dumitru,               Făinişi Florin,            Băluţă Aurelian Virgil

_____________________________________________________________________________________

 

COMUNICARE  
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de servicii campanie publicitară media – campanie de promovare femei de succes

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi aplicării criteriului de atribuire la ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii având ca obiect « serviciile de campanie media- campanie de promovare femei de succes » cod CPV 79341400-0, publicată in SEAP (www.e-licitatie.ro) in data de 07.04.2011 cu numărul 119006 prin procedura licitaţie deschisă a fost declarată câştigătoare oferta prezentată de S.C. Saatchi & Saatchi S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Şerban Vodă, 133, Central Business Park D+E, sector 4, telefon/fax 031.7300.600/031.7300.601, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J40/4192/1999, cod fiscal 11753730 cont bancă RO21INGB0001000170058912, reprezentată prin Radu Florescu in funcţia de Administrator.
Contractul încheiat cu această firmă este de 678.125 lei, echivalentul a 164.561,5 eur la cursul de 4,2698 lei/eur valabil la data aprobării Listei achiziţiilor publice.


Responsabil financiar, Expert studii juridice, Preşedinte Comisie achiziţii
Nica Dumitru,               Făinişi Florin,            Băluţă Aurelian Virgil

_____________________________________________________________________________________

 

COMUNICARE  
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de servicii cantină şi catering

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi aplicării criteriului de atribuire la ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru servicii de cantină şi catering (cod CPV 55500000-5) publicată în SEAP (www.e-licitatii.ro) în data de 26.05.2011 la proiectul POSDRU/97/6.3/S/64240„ProFeminAntrep – Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat” a fost declarată câştigătoare pentru toate cele 9 loturi scoase la licitaţie oferta prezentată de S.C. Sasu Company S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Buzeşti, nr. 5, judeţul Dolj având CUI RO 3256152, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J16/131/02.02.1993, cont bancar RO39TREZ2915069XXX002123, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentat prin Sasu Ştefăniţă Horia, în calitate de Prestator.
Acordul cadru încheiat cu această firmă pentru perioada 6 iulie 2011- 30 septembrie 2013 prevede următoarele tarife pentru serviciile prestate:
Număr Lot, Valoare tarife conform acord cadru (fără TVA)
Lot 1            50.058 Lei

Lot 2            50.058 Lei

Lot 3            44.388 Lei

Lot 4            40.770 Lei

Lot 5            46.980 Lei
Lot 6            50.058 Lei

Lot 7            46.980 Lei

Lot 8            44.388 Lei

Lot 9            59.647 Lei

Responsabil financiar, Expert studii juridice, Preşedinte Comisie achiziţii
Nica Dumitru,               Făinişi Florin,            Băluţă Aurelian Virgil

_____________________________________________________________________________________

COMUNICARE  
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de furnizare echipamente IT

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi aplicării criteriului de atribuire la ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare având ca obiect « Achizitia de echipamente electronice si IT » cod CPV 30213000-6, 38652120 -7, 30232110-8, 38653400-1 publicată in SEAP (www.e-licitatie.ro) in data de 06.05.2011 cu numarul 293768 prin procedura cerere de oferta a fost declarată câştigătoare oferta prezentată de S.C. Lasting Systems S.R.L., cu sediul în Str. Miron Costin, nr.2, Timişoara, jud. Timiş, având CUI 6102484, atribut fiscal R, înregistrată la RC sub nr. J35/5006/1992, contul IBAN RO48CITI0000000700395006, deschis la Citibank Bucuresti.
Contractul încheiat cu această firmă este de 498.500 lei, echivalentul a 116.750,2 eur la cursul de 4,2698 lei/eur valabil la data aprobării Listei achiziţiilor publice ( 120.971,66 eur la cursul ofertei de 4,1208 lei/eur).

Responsabil financiar, Expert studii juridice, Preşedinte Comisie achiziţii
Nica Dumitru,               Făinişi Florin,            Băluţă Aurelian Virgil

_____________________________________________________________________________________

 

COMUNICARE  
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de servicii informatice creare şi operare helpdesk on-line

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi aplicării criteriului de atribuire la ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru servicii informatice creare şi operare help desk on-line ( cod CPV 72413000-8) la proiectul POSDRU/97/6.3/S/64240„ProFeminAntrep – Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat” a fost declarată câştigătoare oferta prezentată de S.C. Just Create S.R.L., cu sediul in Bucureşti, Str. Vasile Stroescu, nr. 46, Apt. 2, sector 2 având CUI 23910790 şi înregistrată la RC sub nr. J 40/8750/20.05.2008.
Contractul încheiat cu această firmă pentru perioada 8 februarie 2011- 30 septembrie 2011 este de 19.600 lei, echivalentul a 4.590 eur la cursul de 4,2698 lei/eur valabil la data aprobării Listei achiziţiilor publice. 

 

Responsabil financiar, Expert studii juridice, Preşedinte Comisie achiziţii
Nica Dumitru,               Făinişi Florin,            Băluţă Aurelian Virgil

 

_____________________________________________________________________________________

COMUNICARE  
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului furnizare articole de papetărie

Prin prezenta facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor şi aplicării criteriului de atribuire la ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru articole papetărie( cod CPV 30195600-8/30197320-5) la proiectul POSDRU/97/6.3/S/64240„ProFeminAntrep – Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat” a fost declarată câştigătoare oferta prezentată de S.C. Nobila Casa Paper SA, cu sediul social în Bucureşti, Bd. Decebal, nr.14,sector 3, CUI RO 10393063, Număr înmatriculare la Registrul Comerţului J40/2158/1998.
Contractul încheiat cu acest furnizor pentru lista de produse prezentată în Tabelul numărul 1 este de 36.826,59 lei, plus TVA., echivalentul a 8.624,90 eur plus TVA la cursul de 4,2698 lei/eur valabil la data aprobării Listei achiziţiilor publice.
_____________________________________________________________________________________ 

 Tabelul numărul 1
Lista articolelor de papetărie achiziţionate de la S.C. Nobila Casa Paper SA în baza contractului de achiziţie publică

Nr.crt. - Articol      -            Caracteristici      -              UM     -      Total cantitati     -      Pret unitar    -    Valoare
1        Hartie A4/Hartie copiator A4 Business 70-80 gr/mp, 500-550 coli/top top 300- 13.63 - 4.089,00

2        Hartie pentru fotocopiator A3 Business 80gr/mp, - 500 coli/top- top - 15 - 33.26 - 498.90

3        Biblioraft carton 8 cm Noki carton, cu buzunar si eticheta, colturi metalice - buc 1000 5.19 5.190,00

4        Dosar plastic cu sina/Dosar plastic cu sina, Noki culori asortate buc  -15500 - 0.52 - 8.060,00

5        Mape din plastic A4 PVC cu elastic 1.5 cm, cu elastic, culori diferite - buc - 300- 3.91- 1.173,00

6        Capsator birou, metalic C14 24/6 45 coli Noki metalic, 30-40 coli, capse 24/6-26/6, adancime 80-90 mm- buc -45 -17.74- 798.30

7        Capsator prof. HS2000 160 coli Noki aprox 100 coli, capse de 23/6-23/13, adancime 80-90 mm- buc- 2- 77.18- 154.36

8        Capse 24/6/Capse 24/8 Novus capacitate capsare 2-30 coli- cutii- 45- 10.65- 479,25

9        Capse 23/13/Capse 23/13 ICO capacitate capsare 50-100 coli -cutii- 3- 6.22 -18,66

10       Perforator birou P830 33 coli Noki 20-30 coli, clapa corp metalic, distantier- buc -40- 25.3 -1.012,00

11       Perforator profes. P-865 65-70 coli Noki 60-70 coli, clapa corp metalic, distantier- buc- 5 75.31- 376,55

12       Plicuri DL /Plic DL alb autoadeziv fara fereastra alb, autoadeziv, fara fereastra- buc- 9500- 0.1- 950,00

13       Plicuri CD/DVD /Plic CD 124x124 alb, 90 gr- buc- 100- 0.11- 11,00

14       Plic C5 /Plic C5 maro siliconic kraft, 90 gr/mp, autoadeziv cu banda- buc- 300- 0.19- 57,00

15       Plic B4/Plic cu burduf kraft, cu burduf, 120 gr/mp, autoadeziv cu banda- buc- 300- 0.89- 267,00

16       Pix/Pix Cristal BIC Diverse culori- buc- 700- 0.98- 686,00

17       Flipchart/Flipchart magnetic simplu Budget 100x70 magnetic, stativ, 70x100 cm buc 3 323.79 971,37

18       Coli /Rezerva flipchart 70x90 50 coli neliniate 70x100 cm, velina sau patratele- seturi- 6- 21.29- 127,74

19       Indicator laser indicator laser pentru prezentare powerpoint- buc- 18- 557.99- 10.043,82

20       Textmarker /Textmarker set 4 Schneider Job 150 4 culori/set- seturi- 6- 11.98- 71,88

21       Index autoadeziv/Post-it 5x45x12 index Centrum 4 culori/set, 40 file/culoare- seturi- 120- 5.15- 618,00

22       Notes autoadeziv/Post-it 75x75 Memo 76x76 mm, 100 file/set, culoare galben- seturi- 40- 1.77- 70,80

23       Banda adeziva lata /Banda adeziva 50x66 50x66 mm, transparent- buc- 120- 3.5- 420,00

24       Banda adeziva ingusta /Banda adeziva 19x33 19x33 mm- buc- 20- 1.16- 23,20

25       Intercalator/Separator horizontal 10x24 cm carton color, perforatii indosariere- seturi- 24- 7.1- 170,40

26       DVD/DVD+R bulk Verbatim 4,7 GB 4.7 GB, 16x, 120 min- buc -100 -1.68- 168,00

27       Cutter/Cutter profesional plastic, 9cm- buc- 20- 2.75- 55,00

28       Foarfeca/Foarfeca profesionala 200mm Centrum Lungime lama taiere minim 8 cm buc 10 6.03 60,30

29       Tava documente A4 /Tavite birou mate indig.Suprapozabila- buc- 10- 6.66- 66,60

30       Decapsator/Decapsator Noki- buc- 5- 1.42- 7,10

31       Sfoara/Sfoara canepa canepa, 200g/ghem- buc- 4- 2.93- 11,72

32       Carnet ordine de deplasare/Ordin deplasare standard- buc- 3- 2.49- 7,47

33       Fisa mijlocului fix/Fisa mijlocului fix standard- buc- 100- 0.14- 14,00

34       Total  36.826,59

Responsabil financiar, Expert studii juridice, Preşedinte Comisie achiziţii
Nica Dumitru,               Făinişi Florin,            Băluţă Aurelian Virgil